10 tips voor ouders bij cannabisgebruik

Het is tegenwoordig haast onvermijdelijk dat jongeren in contact komen met cannabis en harddrugs. Ouders dienen daarmee rekening houden, of ze willen of niet. Maar hoe kunnen ze in dat geval het best handelen? Onderstaande tien tips voor ouders kunnen daarbij helpen.

 1. Zorg dat je als ouder goed bent
  geïnformeerd over het gebruik en
  de effecten van cannabis en
  harddrugs (folders, brochures,
  websites, et cetera).1
 2. Stel je ook op de hoogte van
  signalen die kunnen wijzen op
  gebruik van cannabis en harddrugs,
  zoals veranderd gedrag, verslechterde leerprestaties, teruggetrokkenheid, vermoeidheid, lusteloosheid, veranderde eetlust, kleine of verwijde pupillen, ander soort vrienden, wisselend humeur.2
 3. Als je denkt dat je kind gebruikt, ga
  dan een gesprek aan. Vertel
  je kind met wat je hebt gezien en blijf
  tegelijkertijd openstaan voor je kind
  en wees geïnteresseerd. Voorkom dat je kind ‘dichtklapt’.3
 4. Wijs je zoon of dochter op de
  mogelijke effecten en zonder
  verwijten te maken. Dat werkt
  meestal niet.4
 5. Probeer te achterhalen welke
  drugs (cannabis of harddrugs je
  kind gebruikt, hoe vaak en wanneer.
  Ook de oorzaak is van belang.
  Gebruikt je kind om stoer te willen doen, erbij te willen horen of ligt er en andere oorzaak aan ten grondslag.5
 6. Als ouder moet je het niet normaal
  vinden als je kind cannabis
  gebruikt, maar het is niet verstandig
  het ook meteen te verbieden.6
 7. Stel grenzen. Jongeren hebben die
  grenzen nodig. Tegelijkertijd
  zullen ze die aftasten. Meestal zijn
  duidelijke afspraken voor hen
  gemakkelijker te hanteren dan vage regels.7
 8. Jongeren volgen en controleren
  werkt beschermend. Grijp in
  als het mis dreigt te gaan.8
 9. Als je niet wilt dat je kind gebruikt of
  als je kind zich niet aan
  gemaakte afspraken houdt, dan kan
  ook inschakeling van een vertrouwd
  persoon (vriend, broer, zus, oom of tante) een uitkomst zijn.9
 10. Mocht je er niet uitkomen, schroom
  dan niet professionele hulp
  in te schakelen. Het is geen schande
  als je kind drugs gebruikt, het kan elke
  ouder overkomen. De huisarts inschakelen kan een eerste stap zijn.10