Het beleid ten aanzien van coffeeshops verschilt per gemeente. Ongeveer 70% van de gemeenten in Nederland heeft een nulbeleid en gedoogt geen coffeeshops.

In de overige gemeenten is meestal sprake van een vastgesteld maximum aantal coffeeshops op basis van een analyse van de lokale situatie. Elk ander verkooppunt van cannabis is dan illegaal, ook wanneer het zich aan de gedoogvoorwaarden van het Openbaar Ministerie houdt (zie ….). Welk beleid in jouw woonplaats geldt, kun je navragen bij de gemeente. En daar kunnen ze je ook vertellen welke coffeeshops onder het maximumstelsel vallen.