Als je 18 jaar of ouder bent, is cannabisgebruik niet strafbaar. Je overtreedt daarmee dus niet de wet. Bovendien is een wetsovertreding of strafbaar feit op zich nog niet voldoende reden voor ontslag.

Een werkgever mag het uitsluitende feit dat je thuis cannabis gebruikt, dus niet aanvoeren als reden voor ontslag. Je bent wel gebonden aan de regels die op het werk gelden en die zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. Een werkgever mag eisen dat je tijdens je werk geen cannabis gebruikt. Maar ook dat je niet 'onder invloed van cannabis' bent.

Als werknemer heb je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bovendien altijd de verplichting op je genomen te zorgen dat je 'goed' functioneert. Renen voor ontslag kunnen er dan ook zijn als jouw cannabisgebruik ertoe leidt dat je

  • je  niet kunt concentreren en daardoor onnodig veel fouten maakt,
  • niet veilig werkt,
  • regelmatig te laat komt en/of je vaak ziek meldt.

Je werkgever moet dan een dossier hebben bijgehouden van deze voorvallen en moet kunnen aantonen dat jij je niet als een 'goed werknemer' hebt gedragen. Als ontslaggronden zou hij kunnen gebruiken: 'disfunctioneren', 'verwijtbaar handelen' en/of 'veelvuldig of regelmatig ziekteverzuim'.