Gemeenten zoeken zelf naar oplossingen

De Rijksoverheid is bezig met een wijziging van de Opiumwet. Daarmee wil zij het drugsbeleid verder concretiseren en illegale hennepteelt effectiever aanpakken. Het is een complex en moeilijk onderwerp. Niet voor niets hebben politieke partijen uitstel gekregen bij de voorbereiding van die wijziging.

Ondertussen loopt een aantal gemeenten dagelijks tegen praktische problemen aan. Reden voor hen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Zo wil D66 in Maastricht een referendum houden over de aanpak van de toegenomen drugsoverlast. Dat referendum zou op 19 maart 2014 moeten plaatsvinden, de dag waarop ook gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Volgens D66 blijkt dat tweederde van de inwoners sinds de invoering van het ingezetenencriterium te maken heeft met drugsoverlast. Vóór de invoering van dat criterium was die overlast aanzienlijk minder.

Het ingezetenencriterium bepaalt dat iemand alleen toegang krijgt tot een coffeeshop als hij in Nederland woont (ingezetenencriterium, I-criterium) en meerderjarig is. Dat wordt aangetoond met een uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de woonplaats en een geldig identiteitsbewijs.

De Leidse gemeenteraad heeft een motie van Groen Links aangenomen die om legalisering en regulering van de kweek van wiet van Leidse coffeeshops vraagt. Volgens Groen Links worden coffeeshops nu gedwongen hun voorraad illegaal in te kopen. Kwaliteitscontrole vindt niet plaats. Te veel cannabis heeft een te hoog THC-percentage. THC is het belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis. Groen Links hoopt dat deze aanpak landelijke navolging krijgt en zo de criminele drugsdealer buitenspel zet.

Een vergelijkbaar initiatief is ontplooid in Utrecht. Daar is de Social Cannabis Club Domstad (SCCD) opgericht, een gesloten club waar recreatieve gebruikers door henzelf geteelde cannabis kunnen gebruiken. De SCCD wil op die manier de kwaliteit van cannabis controleren, iets wat nu niet gebeurt. Voor die opzet heeft de SCCD ontheffing aangevraagd bij minister Schippper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat het volgens de Utrechtse wethouder Victor Everhardt gaat om het vermijden van onnodige gezondheidsschade door cannabis van slechte kwaliteit, haalt de club met een ontheffing het hele proces van kweek tot en met kleinschalig recreatief gebruik uit de sfeer van het strafrecht.

In Den Haag wordt over een soortgelijke club gesproken. Volgens een aantal fracties in de Hofstad is het een goede manier om te voorkomen dat de cannabisteelt ondergronds gaat. Verkoop en teelt worden openbaar en transparant, waardoor export naar het buitenland en gebruik door minderjarigen beter zijn te bestrijden.

Hans Ph. Weijel,
Voorzitter Stichting Informatie Centrum Cannabis

Terug naar blogoverzicht