Gezondheid of criminaliteit?

Vriend en vijand zijn het eens over de voordelen van industriële hennep. En ook over die van medicinale cannabis. Heel anders ligt dat voor het recreatieve gebruik van cannabis en in het bijzonder wat daarmee in de publiciteit wordt gebracht: samenhangt, zoals teelt, criminaliteit, regulering, veiligheid, gezondheid, geld, et cetera. Die problemen beperken zich niet alleen tot Nederland. Wereldwijd zijn illegale drugs een bedreiging voor mens en maatschappij. Alleen al de hoeveelheid geld die in de illegale drugshandel omgaat, geeft de omvang van het probleem aan. De Verenigde Naties schat het bedrag wereldwijd op ruim 258 miljard euro. Jaarlijks.

Overheden zoeken al jaren naar het ei van Columbus voor de drugsproblematiek. De oorlog tegen drugs lijkt zonder einde. Maar is dat echt zo? Is het drugsprobleem niet veranderd de afgelopen jaren? Onlangs publiceerde een aantal wetenschappers de resultaten van hun onderzoek. Centraal stonden de straatprijzen, de mate van zuiverheid en de inbeslagnames van illegale drugs, waaronder cannabis. De onderzoekers maakten gebruik van internationale monitorsystemen van overheidsinstanties. Deze bronnen zijn voor iedereen toegankelijk. Bijzonder was het lange tijdsverloop van het onderzoek, vanaf 1990 tot nu.

Uit het onderzoek bleken de prijzen van illegale drugs te zakken en de zuiverheid hoger te worden. Het aanbod was de afgelopen twee decennia niet verminderd. Van sommige verdovende middelen en cannabis in het bijzonder was dat aanbod zelfs toegenomen. Dat zou wijzen op het falen van het overheidsbeleid om met strengere wetgeving de drugshandel in te perken. Volgens de onderzoekers hebben de resultaten dan ook gevolgen voor (nieuw) drugsbeleid dat zich op harde feiten baseert.

Dr. Evan Wood, één van de onderzoekers, pleitte in een interview voor de BBC voor een dramatische hervorming van het drugsbeleid. Door drugs illegaal te verklaren, voorkomen overheden niet dat ze beschikbaar zijn, meent hij. Daarentegen leidt een experiment om drugs uit de criminele sfeer te halen, zoals in Portugal, ertoe dat het aantal doden door een overdosis niet toeneemt en het aantal hiv-geïnfecteerden aanzienlijk is gedaald. Opvallend is bovendien dat het cannabisgebruik in Portugal tot het laagste van de Europese Unie behoort. De focus op openbare gezondheid en regulering – en dus weg van overmatige gebruikmaking van het rechtssysteem – leidt niet automatisch tot een hoger drugsgebruik, aldus Wood.

Of deze uitkomsten de Nederlandse overheid tot een radicaal andere koers verleiden, valt te bezien. Feit is dat hier en daar initiatieven opduiken. In een eerdere blog kwam de Social Cannabis Club Domstad (SCCD) in Utrecht al ter sprake. Deze Stichting vroeg ontheffing van de cannabisteelt aan bij minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hans Ph. Weijel,
Voorzitter Stichting Informatie Centrum Cannabis

Terug naar blogoverzicht