Nieuws uit legalisatieland

23 september 2016

Het parlementaire jaar 2016-2017 is deze week officieel van start gegaan. De Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer zijn begonnen. Het kabinet ontvouwde zijn beleidsplannen voor het laatste parlementaire jaar op weg naar de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Nu de media zich zo nadrukkelijk op het politiek nieuwe jaar richten, maken tal van organisaties gebruik van de mediale aandacht. Bij al deze geluiden valt het me op dat een aantal gemeenten zich laat horen over het toestaan van de kweek van medicinale cannabis voor eigen gebruik.

Het begon afgelopen maandag in Tilburg waar burgemeester Peter Noordanus een brief met deze strekking stuurde aan de Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) die in zijn stad is gevestigd. Diezelfde maandagavond gaf een meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad (D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren) te kennen hetzelfde te willen in de Gelderse hoofdstad. Later in de week zette de PvdA het thuis kweken van medicinale cannabis op de politieke agenda van de Gemeenteraad in Bergen op Zoom. De sociaal-democraten pleiten al langer voor de decriminalisering van wietteelt in hun gemeente.

“Een doorbraak”, noemt PGMCG-voorzitter Marian Hutten de legalisering op de website van haar organisatie. “Als deze burgemeester het toestaat, moet het in andere gemeenten ook kunnen.” Dit zal er toe leiden dat kleine telers in Tilburg minder bang zullen zijn dat planten en kweekmateriaal in beslag worden genomen.

Noordanus heeft zijn besluit afgestemd met het Openbaar Ministerie en ‘de lokale driehoek’, waarin ook de politie zit. Voorwaarden zijn onder meer dat maximaal vijf planten worden gekweekt, mensen moeten beschikken over een medische verklaring, de teler meerderjarig is en zorgt voor een brandveilige woning. Doorverkopen van de wiet is niet toegestaan. De gemeente Tilburg beoogt met het gedogen van medicinale thuisteelt van cannabis dat mensen niet meer uit hun huis worden gezet door de woningcorporatie omdat ze hennepplanten in hun woning hebben.

Het is interessant of deze politieke verschuivingen op gemeentelijk niveau een beleidswijziging aankondigen in de visie van gemeenten over het thuis kweken van medicinale cannabis. Ik verwacht dat de discussie hierover de komende maanden verder zal toenemen en ook andere gemeenten over het onderwerp in debat zullen gaan. Mede als gevolg daarvan zal de legalisering van de hennepkweek ook op landelijk niveau een belangrijk thema worden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het huidige beleid ondervindt dermate veel weerstand dat het laatste woord er bij lange na nog niet is over gesproken.

Hans Ph. Weijel,
Voorzitter Informatie Centrum Cannabis

Terug naar blogoverzicht