Productieketen consumptieve cannabis

De productieketens van cannabis kunnen we overeenkomstig het gebruik ervan indelen. Dat betekent: een productieketen voor consumptief, medicinaal respectievelijk industrieel cannabisgebruik. Niet elk gebruik kent een legaal, overzichtelijk productieproces. In dat opzicht verschillen de productieketens van medicinale en consumptieve cannabis hemelsbreed van elkaar, terwijl de hennepvezelteelt nog relatief in de kinderschoenen staat.

Productieketen consumptieve cannabis

Cannabis in bloei

Productieketen consumptieve cannabis

De kweek van cannabis is in Nederland geheel verboden. Maar het telen van niet meer dan vijf planten wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat is wel het geval als het gaat het om meer dan vijf planten. De hoogte van de boete of straf hangt af van 'de mate van professionaliteit'. Hoe groter de mate van professionaliteit, des te strenger de straf.

Naar schatting is driekwart van de cannabis die in Nederland wordt gebruikt, in Nederland gekweekt. Daarnaast gaat een deel van de Nederlandse cannabis naar het buitenland. Cijfers daarover zijn niet bekend.

Bij de professionele ofwel bedrijfsmatige teelt, die dus in alle gevallen illegaal is, vallen vier categorieën te onderscheiden:

  1. zelfstandige telers in eigen woning (tussen honderd en duizend planten),
  2. grootschalige zelfstandige telers in bedrijfspanden (duizend planten of meer),
  3. exploitanten met vijf tot tien plantages in woningen van anderen,
  4. criminele organisaties die op grote schaal opereren.

 

Distributie van consumptieve cannabis vindt onder meer plaats door coffeeshops. Vanaf 2002 daalt het aantal coffeeshops in Nederland gestaag. In maart 2015 telde Nederland 582 officieel gedoogde coffeeshops. Dat zijn er elf minder dan eind 2014. De helft van de officieel gedoogde coffeeshops zijn te vinden in steden met meer dan 200.000 inwoners.
Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

Daarnaast is cannabis via illegale verkooppunten te verkrijgen (thuis- en straatdealers, onder-de-toonbank-dealers in horecagelegenheden en thuisbezorging na telefonische bestelling). Een schatting uit 2004 – recentere cijfers zijn niet bekend – geeft aan dat 70% van de lokale cannabis uit coffeeshops komt. De overige 30% zijn niet-gedoogde aanbieders (enkele duizenden).

In 2014 is in totaal 355,6 miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van drugsmisdrijven. Het meeste geld was voor de tenuitvoerlegging van straffen voor harddrugsdelicten.
Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

In 2015 ontmantelde de politie gemiddeld 16 cannabisplantages per dag. Er werden in totaal 5.856 plantages opgerold, een vijfde van de bestaande kwekerijen.
Bron: nu.nl

Productieketen medicinale cannabis

De productieketen van medicinale cannabis is eenvoudig, overzichtelijk en gereguleerd. Die regulering vindt plaats door het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Testen van cannabis_BCM

Slechts één bedrijf in Nederland mag op dit moment medicinale cannabis telen. Dat gebeurt in opdracht van het BMC. Voor de teelt gelden strenge kwaliteitseisen. Zo wordt cannabis binnen gekweekt, onder kunstlicht en op hydrocultuur. Door de strenge eisen is medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit en heeft hij een constante samenstelling. BMC weegt de oogst, controleert deze op uiterlijk en maakt hem gereed voor verzending naar het laboratorium en het doorstralingsbedrijf. Doorstralen gebeurt om cannabis steriel en langer houdbaar te maken. Via een verpakkings- en distributiebedrijf wordt de medicinale cannabis uitgeleverd aan apotheken. Medicinale cannabis is uitsluitend op doktersrecept bij apotheken te krijgen. Legaal.

Productieketen industriele cannabis

Het industriële gebruik van hennep begint met de teelt door akkerbouwbedrijven. Sinds 1992 is hennepteelt officieel toegestaan. Daarbij gaat het om de hennepvariant cannabis sativa met een zeer laag THC-gehalte. De teelt is aangifteplichtig. Dat betekent dat henneptelers periodiek worden bezocht door controlerende instanties. Zij meten of het THC-gehalte niet boven 0,2% uitkomt.

De akkerbouwbedrijven telen de hennep veelal op contractbasis voor hennep verwerkende bedrijven. In Nederland leveren deze bedrijven vooral constructiemateriaal voor auto's (als alternatief voor onder meer staal en plastic) en bouwmateriaal (als alternatief voor bijvoorbeeld bakstenen, beton en isolatie).

In 2014 startte de Europese Unie een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als vervolg hierop stelde Nederland een nieuw systeem voor subsidies in. Wat voorheen 'toeslagrechten' werd genoemd, heet nu 'betalingsrechten', en is gebaseerd op betaling per hectare. In 2015 vond een landbouwtelling plaats, waarbij verschillende waardes zijn toegekend aan alle in aanmerking komende landbouwgrond (ook wel 'subsidiabele landbouwgrond' genoemd).

Hennep voldoet als landbouwgewas aan de nieuwe 'vergroeningseisen'. Daardoor kan een landbouwer die hennep teelt tot 115 euro per hectare extra subsidie ontvangen.
Bron: Hemp Collective