Wijziging Opiumwet is nog te onduidelijk

De commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer is 10 september 2013 bij elkaar gekomen om te praten over de wijziging van de Opiumwet. Die wijziging heeft te maken met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Maar de stof is complex en nog onduidelijk. Gevolg: uitstel. De fracties hebben tot 1 oktober de tijd om vragen in te dienen en minister Opstelten zal die vervolgens beantwoorden.

Bij de wetswijziging gaat het om een toevoeging. Die toevoeging maakt alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen, strafbaar met een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen, grondstsoffenproducenten van de land- en tuinbouw of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt. Met de wetswijziging wil het kabinet een bijdrage leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt.

Stichting Informatie Centrum Cannabis neemt actief deel aan de discussie over de voorgenomen wetswijziging. Dat heeft te maken met haar doelstelling. De Stichting wil een plaats bieden waar objectieve en wetenschappelijke informatie over softdrugs, softdrugsgebruik en softdrugsbeleid beschikbaar is. Zo’n informatiepunt is een voorwaarde voor een effectief drugsbeleid. Ook speelt de Stichting een rol richting overheid, politiek en maatschappelijke instanties. Dat doet zij door het aandragen van kennis en feiten. Het is belangrijk dat een integrale en realistische visie op het Nederlandse softdrugsbeleid tot stand komt. In die visie moeten volksgezondheid, bescherming van jongeren, krachtige bestrijding van grootschalige criminaliteit, fiscale overwegingen en andere relevante beleidszaken op een weloverwogen wijze een plaats hebben.

Stichting Informatie Centrum Cannabis is het op een aantal punten niet eens met de voorgenomen wetswijziging. Bovendien vindt zij dat de wijziging meer vragen oproept dan beantwoordt. Een belangrijk punt is dat de huidige wetgeving al voldoende mogelijkheden biedt om illegale wietteelt aan te pakken. Het is zaak meer tijd te investeren in het ouderwets rechercheren. De nieuwe regelgeving zal bovendien tot langere procedures en hogere kosten leiden. Dat zal een aanslag doen op de capaciteit van de politie, het OM en de rechtspraak. Ook zal het wetsvoorstel niet leiden tot effectievere bestrijding van de georganiseerde misdaad, maar deze eerder aanjagen. De kleine teelt zal misschien afnemen, maar de vraag blijft hetzelfde. Het gevolg is dat de wietprijs stijgt en grootschalige teelt toeneemt. Ook daarover zal de politiek zich moeten buigen. Na 1 oktober meer informatie. En meer duidelijkheid.

Hans Ph. Weijel,
Voorzitter Stichting Informatie Centrum Cannabis

Terug naar blogoverzicht