Disclaimer

De inhoud van deze website hebben wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar we dragen geen verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of omissies. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud. Evenmin kunnen bezoekers aan de verstrekte informatie enige rechten ontlenen.

Voor het samenstellen van de inhoud hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen. Waar relevant en mogelijk hebben we naar die bronnen een verwijzing opgenomen. Het staat iedere bezoeker vrij van onze website tekst en afbeeldingen te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We stellen het wel op prijs als u onze website als bron vermeldt.