Productieketen consumptieve cannabis

De productieketens van cannabis kunnen we overeenkomstig het gebruik ervan indelen. Dat betekent: een productieketen voor consumptief, medicinaal respectievelijk industrieel cannabisgebruik. Niet elk gebruik kent een legaal, overzichtelijk productieproces. In dat opzicht verschillen de productieketens van medicinale en consumptieve cannabis hemelsbreed van elkaar, terwijl de hennepvezelteelt nog relatief in de kinderschoenen staat.

Productieketen consumptieve cannabis

De kweek van cannabis is in Nederland geheel verboden. Maar het telen van niet meer dan vijf planten wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat is wel het geval als het gaat het om meer dan vijf planten. De hoogte van de boete of straf hangt af van 'de mate van professionaliteit'. Hoe groter de mate van professionaliteit, des te strenger de straf.

Bij de professionele ofwel bedrijfsmatige teelt, die dus in alle gevallen illegaal is, vallen vier categorieën te onderscheiden:

  1. zelfstandige telers in eigen woning (tussen honderd en duizend planten),
  2. grootschalige zelfstandige telers in bedrijfspanden (duizend planten of meer),
  3. exploitanten met vijf tot tien plantages in woningen van anderen,
  4. criminele organisaties die op grote schaal opereren.

In maart 2019 telde Nederland 570 officieel gedoogde coffeeshops. Eind 2018 waren dat 567 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten. Ongeveer de helft van deze gemeenten had meer dan 200.000 inwoners. Binnen de landelijke kaders kunnen gemeenten zelf hun beleid bepalen rondom de vestiging van coffeeshops. Eind 2018 voerde 70% van de gemeenten een ‘nulbeleid’, een kwart voerde een maximumbeleid (27%), en 3% gaf aan geen formeel beleid te voeren. In 2018 hadden 278 van de 380 gemeenten geen coffeeshops.

Cannabis is ook via illegale verkooppunten te verkrijgen (thuis- en straatdealers, onder-de-toonbank-dealers in horecagelegenheden) en via thuisbezorging na telefonische bestellingen (06-dealers).

Er zijn in 2019 3.913 hennepkwekerijen geruimd, minder dan de jaren daarvoor. Het aantal opsporingsonderzoeken naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit waarbij drugs het eerste aandachtsgebied vormen, stijgt van 514 onderzoeken in 2017 naar 578 onderzoeken in 2018. Daarbij ging het in 122 zaken om grootschalige hennepteelt, in 252 gevallen om cocaïne- en heroïnehandel, en ging het in 204 gevallen om productie en handel in synthetische drugs.

Bron: Nationale Drug Monitor 2019.