Cijfers cannabisgebruik

Over recreatief ofwel consumptief cannabisgebruik bestaan veel cijfers, maar die cijfers komen niet allemaal met elkaar overeen. Dat komt omdat ze op verschillende momenten zijn gehouden of omdat uiteenlopende onderzoekmethodes zijn gehanteerd. We kunnen daarom het best varen op de cijfers van de meest betrouwbare partijen. Het Trimbos-instituut is daar een van. Daarom hebben we de cijfers op deze pagina ontleend aan het Jaarbericht 2023 van de Nationale Drug Monitor, die wordt uitgegeven door dit instituut.

Algemeen gebruik cannabis
In Nederland wordt cannabis meestal gerookt in een joint. Ongeveer een kwart (24,6%) van de bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2021 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Het percentage gebruikers in het afgelopen jaar en in de afgelopen maand ligt met respectievelijk 8,0% en 5,1% beduidend lager. 3,4 miljoen Nederlandse volwassenen hebben ooit in hun leven cannabis gebruikt.

Jongeren
In 2021 heeft één op de 10 scholieren van het voortgezet onderwijs ooit cannabis gebruikt. Het ooitgebruik is daarmee sinds 2011 gelijk gebleven.

Studenten
Het cannabisgebruik is onder 16 t/m 18-jarige MBO- en HBO-studenten sinds 2015 stabiel gebleven. In 2021 gebruikte ongeveer één op de acht MBO- en HBO-studenten in de afgelopen maand.

Internationale vergelijking
In 2021 had 29,3% van de bevolking van 15-64 jaar in alle EU-lidstaten samengenomen ervaring met cannabis. In Nederland ligt dit percentage (29,8%) rond het EU-gemiddelde.

Bron: Nationale Drug Monitor