Cijfers cannabisgebruik

Over recreatief ofwel consumptief cannabisgebruik bestaan veel cijfers, maar die cijfers komen niet allemaal met elkaar overeen. Dat komt omdat ze op verschillende momenten zijn gehouden of omdat uiteenlopende onderzoekmethodes zijn gehanteerd. We kunnen daarom het best varen op de cijfers van de meest betrouwbare partijen. Het Trimbos-instituut is daar een van. Daarom hebben we de cijfers op deze pagina grotendeels ontleend aan het Jaarbericht 2015 van de Nationale Drug Monitor, die wordt uitgegeven door dit instituut.

  • Algemeen gebruik
  • Jongeren
  • Afhankelijkheid

Algemeen gebruik cannabis
Ongeveer een kwart (24,3%) van de bevolking van 15 tot 65 jaar rapporteerde in 2014 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Omgerekend naar de bevolking bedroeg het aantal ooitgebruikers van cannabis ongeveer 2,7 miljoen. (95% betrouwheidsinterval 2,5-2,8 miljoen).

In het algemeen geldt dat meer mannen dan vrouwen cannabis gebruiken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groter voor huidige gebruik (7% versus 2%) dan voor ooitgebruik (30% versus 19%). 28% van de actuele gebruikers consumeert bijna dagelijks cannabis. Dat zijn 140.000 mensen. Het percentage actuele gebruikers in (zeer) stedelijke gebieden (6%) ligt 1,5 keer hoger dan in matig stedelijke gebieden (4%) en 2,5 keer hoger dan op het platteland (2,5%).

Jongeren
De consumptie van cannabis komt het meest voor bij jongeren en jongvolwassenen (15-24 jaar). Zo is het percentage recente gebruikers (d.w.z. mensen die gebruikten in het jaar vóór het onderzoek) in die leeftijdsgroep bijna twee keer zo hoog als bij 25-44-jarigen (16,1% versus 7,7%). In 2011 was 8% van de scholieren tussen 12-18 jaar een actuele cannabisgebruiker (dat wil zeggen in de maand vóór het onderzoek), hetzelfde als in 2007. Het percentage dat op zeer jonge leeftijd (14 jaar) al ervaring heeft met cannabis, daalde: van 19% in 2003 naar 11% in 2011. Het percentage actuele cannabisgebruikers onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar bleef in 2011 hoog: 14% (Europees gemiddelde 7%). Cannabisgebruik komt het vaakst voor onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen, alsook onder groepen 'probleemjongeren'.

Afhankelijkheid van cannabis
Het aantal cliënten dat ingeschreven stond wegens een primair cannabisprobleem is tussen 2005 en 2014 verdubbeld. Sinds 2011 is het aantal primaire cannabis cliënten gestabiliseerd op ongeveer 11.000. Per 100.000 inwoners van 15 jaar en ouder steeg het aantal primaire cannabis cliënten van 41 in 2005 naar 81 in 2011. Sindsdien bleef het vrij stabiel (78 in 2014). Datzelfde geldt voor het aantal cannabisgebruikers dat hulp vraagt bij verslavingszorg. Voor ongeveer 3 van de 10 primaire cannabis cliënten (28%) was cannabis het enige probleem. De rest (72%) rapporteerde ook problemen met een andere verslaving.