Effecten van cannabis

Mensen die cannabis gebruiken als roesmiddel, doen dat vaak om zich te ontspannen. Anderen gebruiken cannabis vanwege het effect van verhoogde gewaarwording. Zij worden gevoeliger voor aanrakingen. Of zij ervaren normale indrukken als nieuw of dieper, omdat aangeleerde zelfcontrole op een lager peil staat. Ze hebben een intensere beleving van seksuele gevoelens, muziek, kleuren of beelden. In het verlengde daarvan liggen verhoogde spiritualiteit en creativiteit. In al deze situaties beleven gebruikers plezier aan cannabis en voelen ze zich blij en gelukkig. Aan de andere kant kan cannabis ook 'slecht vallen' en ongewenste effecten.

Invloedfactoren effect cannabis
De effecten van cannabis nemen toe naarmate meer wordt gebruikt. Zij kunnen bovendien per persoon verschillen. De volgende factoren zijn daarbij van belang:

 • de wijze van gebruik (roken, eten, inhaler)
 • opgenomen dosis of het THC/CBD-gehalte
 • de omgeving (rustig, druk, vertrouwd, onveilig)
 • de persoon en zijn verwachtingen (ervaring met het middel, ziektegeschiedenis)

De belangrijkste effecten van cannabis:

 • verhoogde fantasie
 • intensere beleving van kleuren en muziek
 • verandering van de beleving van ruimte en tijd
 • versterking van de stemming
 • slappe lach (de 'lachkick')
 • zin in eten (de 'vreetkick')
 • slaperigheid
 • stoornis van het kortetermijngeheugen (herstelt snel bij stoppen)
 • rode ogen• versnelde hartslag
 • verlaging van de bloeddruk
 • warme of koude handen en voeten
 • droge mond
 • verslapping spieren (zwaar aanvoelen van het lichaam)