Geschiedenis consumptieve cannabis

De mens gebruikt cannabis sativa sinds duizenden jaren vanwege haar roesverwekkende en/of stimulerende eigenschappen. Grafvondsten en oude tekstfragmenten die teruggaan tot ver vóór de christelijke jaartelling, wijzen daarop. Het verschil tussen consumptief en spiritueel of godsdienstig gebruik is vaak moeilijk aan te geven. Hieronder vind je de geschiedenis van consumptieve cannabis.De mens gebruikt cannabis sativa sinds duizenden jaren vanwege haar roesverwekkende en/of stimulerende eigenschappen. Grafvondsten en oude tekstfragmenten die teruggaan tot ver vóór de christelijke jaartelling, wijzen daarop. Het verschil tussen consumptief en spiritueel of godsdienstig gebruik is vaak moeilijk aan te geven. Hieronder vind je de geschiedenis van consumptieve cannabis.

  • Van oudheid tot middeleeuwen
  • Van middeleeuwen tot 1900
  • Na 1900

Cannabis van oudheid tot middeleeuwen

Azië
In het graf van een gemummificeerde sjamaan (rond 1000 v. Chr.) in China zijn cannabisbladeren en -zaden gevonden. Cannabis wordt in oude Chinese teksten 'bevrijder van zonden' genoemd, in latere perioden wordt dat 'gever van genot'.

Cannabis in graf mummie
Ook de Rig-Veda (1400 v. Chr.), de oudste van vier heilige hindoeteksten, verwijst (vermoedt men) naar de cannabisplant als plant die 'de goden zichtbaar maakt'. Het Sanskriet, de belangrijkste liturgische taal van het hindoeïsme, bevat het woord ganjika dat sterk lijkt op ganja, de moderne aanduiding van cannabis.

Griekenland en Balkan
In Roemenië zijn verkoolde cannabiszaden gevonden, waarschijnlijk verbrand bij magisch-religieuze handelingen (2500 v.Chr.). Priesters in Thracië verbrandden cannabisbloemen om door de vrijkomende dampen in trance te raken.
De Griekse geschiedschrijver Herodotus beschrijft rond 500 v. Chr. hoe de Scythen cannabisvruchten roosterden bij begrafenissen om 'het verdriet vergeten en contact met de overledene krijgen'.

Midden-Oosten en Romeinen
Door de Assyriërs en in Mesopotamië werden cannabisdampen gebruikt als (roes)middel bij rituelen. Uit de eerste eeuwen na Christus dateren diverse Romeinse beschrijvingen van de plant en zijn roesverwekkende eigenschappen. De arts Galenus (± 200 na Chr.) meldt dat cannabis wordt verwerkt in gerechten die 'grote hilariteit' veroorzaken.

Noordwest-Europa
Ook de Germanen, Kelten en Vikingen waren waarschijnlijk bekend met de hallucinerende eigenschappen van cannabis.

Cannabis van middeleeuwen tot 1900

Europa
De Vlaamse plantkundige en arts Dodonaeus beschrijft in zijn Cruydeboeck (1554) het eten van geroosterd cannabiszaad tezamen met een zoete drank als afsluiting van de maaltijd 'om vrolijk te worden'. En van Shakespeare wordt vermoed dat hij cannabis rookte, 'zodat hij reizen in zijn hoofd kon maken'.

Door de veldtocht van Napoleon naar Egypte in 1798 ontdekten Franse soldaten de sterke Indische Cannabis als medicijnhennepvariant die in Egypte werd gerookt. Tot ongenoegen van de Franse legerleiding, die het gebruik van 'hasjiesj' verbood. Zonder succes. In heel Europa ontdekten kunstenaars, medici en 'gewone burgers' de roesverwekkende en stimulerende eigenschappen van de in het Midden-Oosten gebruikte cannabis indica.

De Nieuwe Wereld
De Europese ontdekkers van Amerika brengen de cannabisplant naar Noord- en Zuid-Amerika. In de eerste plaats vanwege zijn nut voor de scheepvaart. Maar ook daar ontdekt men cannabis als roesmiddel. De Mexicanen noemen het 'mariguan', dat zij roken of toevoegen aan alcoholische dranken.

Afrika
Ook in Afrika wordt cannabis ontdekt door handel met Arabische volkeren. Het eerste gebruik ontstaat in Ethiopië. Eerst kauwt men op de bladeren, maar al snel leren de Afrikanen cannabis te roken.

Cannabis na 1900
Wereldwijd ontstaat wetgeving die het gebruik van opium, alcohol en cannabis aan banden legt. Door het verbod op alcohol in de jaren twintig groeit in de VS het cannabisgebruik sterk. De Marihuana Tax Act van 1937 maakt echter niet alleen het gebruik maar ook alle teelt van cannabis in de VS illegaal. In Europa is de teelt van cannabis niet overal verboden.

Jongerencultuur
Cannabisgebruik wordt een onderdeel van de flowerpower-beweging in de Verenigde Staten en Europa. In juli 1967 roept een advertentie in The Times, mede ondertekend door The Beatles, op tot legalisering van marihuana. In Nederland stellen de provo's met ludieke acties het cannabisverbod ter discussie. Het cannabisgebruik onder jongeren neemt toe.

Cannabis privé

Consumptie cannabis in joint
De maatschappelijke discussie over de (on)schadelijkheid van de verschillende 'stimulerende middelen' groeit. Evenals de kennis van de verschillende cannabisvariëteiten en de werking ervan. Sinds 1976 is privébezit (en gebruik) van cannabis in Nederland opnieuw toegestaan.

Cannabis wordt wereldwijd in populariteit slechts overtroffen door alcohol, cafeïne en tabak.

Het recreatief gebruik van cannabis is in de Verenigde Staten tussen 2012 en juli 2019 gelegaliseerd in 11 staten (Alaska, Californië, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont en Washington) plus het District of Columbia.