Over Informatie Centrum Cannabis

Stichting Informatie Centrum Cannabis

De Stichting Informatie Centrum Cannabis heeft tot doel aan een breed publiek de feiten en cijfers over cannabis/hennep te presenteren. Centraal in de voorlichting staan de onderwerpen productie, toepassing van de diverse producten en wet- en regelgeving. Van politicus tot scholier, de stichting wil iedereen toegang geven tot de informatie die hem of haar in staat stelt:

  • zich een afgewogen oordeel te vormen over de productie en het gebruik van hennep/cannabis;
  • het publieke debat over hennep/cannabis te voeren op basis van de juiste feiten;
  • een goedgeïnformeerd oordeel te vellen over de wet- en regelgeving met betrekking tot de productie en het gebruik van hennep/cannabis.

Privacyverklaring

Stichting Informatie Centrum Cannabis (ICC) respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.informatiecentrumcannabis.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en een passende bescherming geniet. ICC gebruikt de gegevens alleen voor het voldoen aan uw vragen en onze antwoorden daarop. De stichting verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookies
Zoals bij iedere website levert uw bezoek aan onze website informatie op over het gebruik ervan. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het optimaliseren van onze website.

Bewaartermijn
ICC bewaart de door u verstrekte persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden of totdat u aangeeft dat we de gegevens moeten verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, stuur uw bericht naar: info@informatiecentrumcannabis.nl.