Over Informatie Centrum Cannabis

Stichting Informatie Centrum Cannabis

De Stichting Informatie Centrum Cannabis heeft tot doel aan een breed publiek de feiten en cijfers over cannabis/hennep te presenteren. Centraal in de voorlichting staan de onderwerpen productie, toepassing van de diverse producten en wet- en regelgeving. Van politicus tot scholier, de stichting wil iedereen toegang geven tot de informatie die hem of haar in staat stelt:

  • zich een afgewogen oordeel te vormen over de productie en het gebruik van hennep/cannabis;
  • het publieke debat over hennep/cannabis te voeren op basis van de juiste feiten;
  • een goedgeïnformeerd oordeel te vellen over de wet- en regelgeving met betrekking tot de productie en het gebruik van hennep/cannabis.