Tips voor ouders bij cannabisgebruik

Het is tegenwoordig haast onvermijdelijk dat jongeren in contact komen met cannabis en harddrugs. Ouders dienen daarmee rekening houden, of ze willen of niet. Maar hoe kunnen ze in dat geval het best handelen? Onderstaande tien tips voor ouders kunnen daarbij helpen.

  1. Zorg dat je als ouder goed bent geïnformeerd over het gebruik en de effecten van cannabis en harddrugs (folders, brochures, websites, et cetera).
  2. Stel je ook op de hoogte van signalen die kunnen wijzen op gebruik van cannabis en harddrugs, zoals veranderd gedrag, verslechterde leerprestaties, teruggetrokkenheid, vermoeidheid, lusteloosheid, veranderde eetlust, kleine of verwijde pupillen, ander soort vrienden, wisselend humeur.
  3. Als je denkt dat je kind gebruikt, ga dan een gesprek aan. Vertel je kind met wat je hebt gezien en blijf tegelijkertijd openstaan voor je kind en wees geï Voorkom dat je kind ‘dichtklapt’.
  4. Wijs je zoon of dochter op de mogelijke effecten en zonder verwijten te maken. Dat werkt meestal niet.
  5. Probeer te achterhalen welke drugs (cannabis of harddrugs je kind gebruikt, hoe vaak en wanneer. Ook de oorzaak is van belang. Gebruikt je kind om stoer te willen doen, erbij te willen horen of ligt er en andere oorzaak aan ten grondslag.
  6. Als ouder moet je het niet normaal vinden als je kind cannabis gebruikt, maar het is niet verstandig het ook meteen te verbieden.
  7. Stel grenzen. Jongeren hebben die grenzen nodig. Tegelijkertijd zullen ze die aftasten. Meestal zijn duidelijke afspraken voor hen gemakkelijker te hanteren dan vage regels
  8. Jongeren volgen en controleren werkt beschermend. Grijp in als het mis dreigt te gaan.
  9. Als je niet wilt dat je kind gebruikt of als je kind zich niet aan gemaakte afspraken houdt, dan kan ook inschakeling van een vertrouwd persoon (vriend, broer, zus, oom of tante) een uitkomst zijn.
  10. Mocht je er niet uitkomen, schroom dan niet professionele hulp in te schakelen. Het is geen schande als je kind drugs gebruikt, het kan elke ouder overkomen. De huisarts inschakelen kan een eerste stap zijn.