Word sponsor

Stichting Informatie Centrum Cannabis (ICC) wil een realistische beeldvorming van cannabis bevorderen zodat het volledige potentieel van cannabis wordt benut. Het ICC maakt daarbij onderscheid tussen industrieel, medicinaal en recreatief gebruik.

Het ICC gelooft dat volledige en objectieve informatie iedereen, van politicus tot scholier, in staat stelt zich een goed geïnformeerde mening te vormen over de productie, het gebruik en de wet- en regelgeving met betrekking tot cannabis.

Sponsoring
Het geven van voorlichting over cannabis kost geld. Omdat wij geen subsidie ontvangen, zijn wij geheel afhankelijk van onder meer giften en sponsoring uit het bedrijfsleven. Wilt u de activiteiten van Informatie Centrum Cannabis steunen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Weijel via info@informatiecentrumcannabis.nl.