Cannabis kan voor meerdere ‘doeleinden’ worden gebruikt. Er zijn drie hoofddoeleinden te onderscheiden:

  • Industrieel
  • Consumptief
  • Medicinaal

Natuurlijk zijn de verschillende doelen of soorten gebruik niet altijd scherp af te bakenen. Zeker als er geen voorschrift van een arts is, kan zelfmedicatie met cannabis op consumptief gebruik lijken. Het kweken en verwerken van cannabis voor industriële doeleinden, aangeduid als vezelhennep, is wél duidelijk te onderscheiden van het toepassen van cannabis voor medicinale of consumptieve doeleinden.

Industriele toepassingen

Industriële toepassingen

De industriële mogelijkheden van de hennepplant zijn ongekend. Het aantal producten dat van de plant kan worden gemaakt, wordt geschat op zo’n vijfentwintigduizend. De bekendste industriële toepassingen zijn het bewerken van de vezels tot papier, touw en textiel, inclusief canvas en scheepszeil. Sinds kort wordt hennep ook gebruikt als grondstof voor biobrandstof.

Hennep is ook een voedzame plant voor mens en dier. Zo worden hennepzaadjes veel gebruikt in vogelzaad. Minder bekend is de verwerking van de hennepvezel tot – onder andere – gezondheidsproducten (waaronder zalf), een zeer sterk plastic, isolatiemateriaal, windkeringen en bier.

MEER OVER INDUSTRIËLE CANNABIS
Consumptief gebruik

Consumptief gebruik

Het voornaamste effect van cannabis is een ontspannen en vrolijk gevoel en verminderde agressie en stress. Cannabis maakt de zintuiglijke waarneming intenser en het werkt geestverruimend. De effecten van cannabis kunnen minder aangenaam zijn bij overmatig of verkeerd gebruik. Dan kunnen gevoelens ontstaan van angst, paniek en onzekerheid. Dat komt vooral voor bij beginnende gebruikers. Overigens is nog nooit iemand overleden aan een overdosis cannabis.

Over de risico’s van cannabisgebruik bestaat onduidelijkheid, met name waar het gaat om psychische stoornissen. Anders geformuleerd: het is soms onduidelijk of het gebruik bijdraagt aan het ontstaan van problemen of dat de problemen aanleiding zijn voor het gebruik.

Wat betreft de wijze van inname: voor het roken van cannabis gelden dezelfde risico’s voor de fysieke gezondheid als voor het roken van tabak.

Meer over consumptief gebruik
Medicinaal gebruik

Medicinaal gebruik

Het medicinale gebruik van cannabis is al oud. En nog steeds worden nieuwe toepassingen ontdekt. De voornaamste effecten zijn de verdovende en pijnstillende effecten. Cannabis heeft ten opzichte van reguliere pijnstillers minder bijwerkingen. Bovendien zijn die bijwerkingen minder ernstig.

Assistent

Cannabis heeft ten opzichte van reguliere pijnstillers minder bijwerkingen.

Vooral voor mensen met chronische pijn kan cannabis een verlichting zijn. Daarnaast wekt cannabis de eetlust op. Dat is van belang voor patiënten die misselijk zijn of moeite hebben met slikken of verteren en daardoor moeilijk kunnen eten. Cannabisgebruik na chemotherapie tegen kanker is één van de meest voorkomende medicinale toepassingen. Ook bij de ziekte MS is een gunstig effect van cannabis in het algemeen erkend.

Meer over medicinaal gebruik