Medicinaal gebruik cannabis

Medicinale cannabis is cannabis die patiënten op doktersvoorschrift als medicatie gebruiken. Sommigen spreken daarbij ook wel van mediwiet. Medicinale cannabis is op doktersrecept verkrijgbaar als middel tegen onder meer (zenuw)pijn, ontstekingen en spasmen.

Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, en wel onder de namen Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite. Deze variëteiten verschillen van elkaar in sterkte en samenstelling. Daardoor zijn werking en toepassing ook verschillend. Er zijn aanwijzingen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte (waaronder Bediol) goed werkt tegen pijn en spasmen, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS). Het lijkt ook goed te werken tegen ontstekingsreacties. Cannabis met voornamelijk THC (Bedrocan, Bedica en Bedrobinol) is vooral effectief bij aandoeningen als het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten als gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

De uitwerking van medicinale cannabis verschilt van persoon tot persoon. Daarom bepaalt de arts in overleg met patiënt:

  • Welke variëteit het meest geschikt is
  • Hoeveel hij per keer en per dag nodig heeft
  • Hoe hij de medicinale cannabis inneemt.
  • Klinisch onderzoek naar de werking van CBD in o.a. psychiatrie, oncologie en neurologie moet de kennis over de therapeutische effecten van CBD verbreden.

Voor meer informatie: cannabis-med.org.

Bron: cannabisbureau.nl

Bureau Medicinale Cannabis

In de jaren negentig van de vorige eeuw vond de toenmalige minister van Volksgezondheid Els Borst dat patiënten die cannabis om medische redenen uit de coffeeshop haalden, een alternatief moest worden geboden zonder het risico op vervuilingen. Daarom werd in 2000 het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) opgericht. BMC zorgt voor de teelt van medicinale cannabis en let vooral op de kwaliteit van de gekweekte cannabis. In de Opiumwet zijn bepalingen opgenomen die vastleggen dat de overheid zorgt voor voldoende cannabis voor medische doeleinden en onderzoek. In september 2003 kwam voor het eerst medicinale cannabis beschikbaar in de apotheek.

Uitgebreide informatie over de toepassing van medicinale cannabis is beschikbaar in de patiëntenbrochure van Bureau voor Medicinale Cannabis.

In 2018 werd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het standpunt uitgebracht dat het voorschrijven van medicinale cannabis door huisartsen niet wordt aanbevolen. Daardoor is er waarschijnlijk een afname in het aantal verstrekkingen van medicinale cannabis door apotheken. Het aantal gebruikers dat cannabisproducten voor medicinale doeleinden koopt bij de coffeeshop is onbekend, evenals het aantal gebruikers dat zelf kweekt.